Skorstenrenovering

Glidgjutning

Denna metod innebär att en keramisk massa tillförs på kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen

som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fästa minskar ocksåria

§

 

Insatsrör

Genom montering av ett flexibelt, rostfritt insatsrör skapas en ny, mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga.

Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna

hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.