Våtrumscertifierad

Vi är våtrumscertifierade enligt Byggkeramikrådets regler, BBV – sedan certifieringen började 1991.

Våtrumsbehörighet innebär att

  • våtrumsbehörig personal utföra arbetet.

  • tätskiktsarbeten utförs enligt Branschreglerna.

  • företaget är registrerat.

  • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet överlämnas till beställaren efter utfört arbete enligt gällande Branschregler.

Kvalitetsöversyner utförs stickprovsvis på Behöriga företag av Byggkeramikrådet.

byggkeramikbyggkeramik