Skorsten

Väder och vind, höga och låga rökgastemperaturer, sättningar och kondens gör tillvaron tuff för din skorsten. Skadorna kommer även smygande – det börjar med en liten spricka som växer och blir fler. Snart börjar skorstenen bli farlig – risken för brand ökar och för att giftiga gaser kan tränga ut i huset.

Laga skorsten

Murade skorstenar finns i många av våra hus och i många fall behöver dessa åtgärdas för att de ska vara funktionsdugliga. Det vanligaste är att skorstenen helt enkelt inte är tät. För att åtgärda detta och laga skorsten finns det ett par olika metoder.

Skorstensrenovering med böjligt insatsrör

En av de vanligaste metoderna om man ska täta sin skorsten är att man använder sig av ett böjligt insatsrör. Ett böjligt stålrör av hög kvalitet förs ner i skorstenskanalen och bildar på så sätt en ny tät skorstenskanal. För att förhindra kondens isoleras resten av skorstenspipan med vermikulit. Ett säkert och hållbart sätt att laga sin skorsten som läcker. Läs mer i menyn till vänster

Skorstensrenovering genom glidgjutning

Glidgjutning innebär att man tätar skorstenen med en keramisk massa. Skorstenskanalen får nya täta väggar med en hållbar och tålig keramisk massa. En metod som används då man är i behov av att behålla så stor del av kanalarean i skorstenskanalen. 

 

Installera kamin

Vi hjälper dig med installationen och du får en prisuppgift på arbetet, så att du kan räkna ut vad den totala installationen av braskaminen kommer att kosta.

Stort utbud av kaminer och ugnar hittar ni på http://www.spisochkamin.se